Từ vựng IELTS

TỐN NHIỀU TIỀNG LẮM tiếng Anh nói làm sao ?

TỐN NHIỀU TIỀNG LẮM tiếng Anh nói làm sao ? 1. cost the earth: tốn ...

CÁCH nói “ DÀU” sao cho nghe natural trong IELTS SPEAKING

CÁCH nói “ DÀU” sao cho nghe natural trong IELTS SPEAKING 1. loaded (adj): dàu ...

Facebook 0921626969 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

    Đăng ký ngay