Đề thi IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart là một trong những dạng đề phổ biến nhất trong bài thi. Để đạt điểm cao trong dạng đề này, thí sinh cần nắm vững kiến thức về cách phân tích biểu đồ cột. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 Bar Chart tại Biên Hòa hiệu quả.

1. Tổng quan về đề thi IELTS Writing Task 1 Bar Chart.

Tài liệu Sample Answers Part 1 tại trung tâm bee IELTS.
Tài liệu Sample Answers Part 1 tại trung tâm bee IELTS.

Đề thi IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart thường yêu cầu thí sinh mô tả và so sánh các số liệu được thể hiện trên biểu đồ. Đề thi có thể tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như:

Số lượng du khách đến một địa điểm cụ thể theo thời gian.

Doanh thu của một công ty trong nhiều năm.

Tỷ lệ thất nghiệp của một quốc gia theo độ tuổi.

Tỉ lệ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

2. Cách phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 Bar Chart.

Để phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 Bar Chart hiệu quả, thí sinh cần thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định loại biểu đồ.

Đầu tiên, thí sinh cần xác định loại biểu đồ được sử dụng trong đề thi. Điều này sẽ giúp thí sinh hiểu cách đọc và phân tích biểu đồ một cách chính xác.

2. Xem xét các tiêu đề và chú thích.

Tiếp theo, thí sinh cần xem xét các tiêu đề và chú thích trên biểu đồ để hiểu rõ các thông tin được thể hiện.

Tài liệu giải đề Writing Task 1 tại trung tâm bee IELTS.
Tài liệu giải đề Writing Task 1 tại trung tâm bee IELTS.

3. Nhận biết các xu hướng và mối tương quan.

Sau khi hiểu rõ các thông tin được thể hiện, thí sinh cần nhận biết các xu hướng và mối tương quan giữa các dữ liệu. Điều này sẽ giúp thí sinh mô tả và so sánh các số liệu một cách hiệu quả.

4. Viết bài theo cấu trúc 3 phần.

Bài viết IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart cần được viết theo cấu trúc 3 phần:

Introduction: Giới thiệu tổng quan về biểu đồ và các thông tin chính cần phân tích.

Body: Mô tả và so sánh các số liệu được thể hiện trên biểu đồ.

Conclusion: Tóm tắt lại các thông tin chính đã phân tích.

3. Bài mẫu phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 Bar Chart.

Dưới đây là một bài mẫu phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 Bar Chart:

Đề bài:

The bar chart below shows the number of visitors to a museum in Bien Hoa, Vietnam from 2018 to 2023.

Phân tích:

The bar chart shows that the number of visitors to the museum in Bien Hoa, Vietnam has increased steadily over the past five years. In 2018, the museum received 100,000 visitors. This number increased to 150,000 in 2019, 200,000 in 2020, 250,000 in 2021, and 300,000 in 2022. In 2023, the number of visitors reached a record high of 350,000.

The increase in the number of visitors can be attributed to several factors, including:

  • The museum’s new exhibits and attractions
  • The museum’s increased marketing efforts
  • The growth of tourism in Bien Hoa

Đoạn kết:

In conclusion, the bar chart shows that the number of visitors to the museum in Bien Hoa, Vietnam has increased significantly over the past five years. This is a positive development for the museum and the city of Bien Hoa.

4. Luyện tập phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 Bar Chart.

Để luyện tập phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 Bar Chart, thí sinh có thể tham khảo các nguồn tài liệu sau:

Các đề thi IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart mẫu

Các bài mẫu phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart

Các khóa học và tài liệu luyện thi IELTS Writing Task 1

Lịch khai giảng tháng 10 và 11 tại bee IELTS Biên Hòa.
Lịch khai giảng tháng 10 và 11 tại bee IELTS Biên Hòa.

Việc luyện tập phân tích đề thi IELTS Writing Task 1 Bar Chart thường xuyên sẽ giúp thí sinh nâng cao kỹ năng và đạt điểm cao trong bài thi.

Link đăng kí khóa học: https://beeielts.vn/trung-tam-luyen-thi-ielts-bien-hoa/

Link tham khảo khóa học: https://beeielts.vn/khoa-hoc-ielts-bien-hoa/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook 0921626969 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

    Đăng ký ngay