LANGUAGE FOR ARGUMENTS (NGÔN NGỮ LẬP LUẬN)

Trong WRITING TASK 22 loại language mà chúng mình cần xây dựng và tích lũy để có thể nhẹ nhàn chinh phục một bài essay dài ít nhất 250 words:

1. Loại 1: Topic-related laguage

  • Cần viết bài nhiều, đọc nhiều, tích lũy theo thời gian để có thể mở rộng vốn VOCAB của 20+ topics thường xuất hiện trong bài thi Writing Task 2.

2. Loại 2- Argument Language:

  • Giúp người học đưa ra quan điểm (positions), nêu ra các mặt lợi hại ( advantages & disadvantages), vấn đề & giải pháp ( problems and solutions), nguyên nhân & ảnh hưởng ( causes & effects).
  • Loại Language này là hữu hạn nên chúng mình hoàn toàn có thể tổng hợp lại và dùng đi dùng lại nhiều lần cho các bài Writing Task 2.

bee ielts sẽ gửi đến cả nhà một TÀI LIỆU siêu hịn giúp các bạn có thể làm chủ Argument Language trong vòng một nốt nhạc. Các phrases trong TÀI LIỆU có kèm meanings + examples, hoàn toàn xứng đáng band 7.5+ được mình dùng nhiều lần trong các lần thi thật.

DOWNLOAD (nhấn vào)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook 0921626969 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

    Đăng ký ngay