TỔNG HỢP ĐỀ THI THẬT IELTS READING 2023

Nhằm giúp cả nhà ielts có thể cập nhật độ khó của tình hình đề Reading những tháng đầu năm 2023, bee xin gửi đến các các bạn TÀI LIỆU tổng hợp các đề Reading mới ra gần đây kèm Answer.

Theo nhận định của bee xu hướng ra đề Reading trong năm 2023 về sau, thì skill này sẽ là skill kéo điểm của thí sinh ielts xuống, chứ không còn là skill để cả nhà gánh team như lúc trước nữa.

Vì vậy, bee sẽ luôn cập nhật đề thi Reading mới nhất giúp cả nhà nheng.

DOWNLOAD ( nhấn vào đây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook 0921626969 Tải tài liệu
luyện thi IELTS
Kiểm tra trình độ

    Đăng ký ngay